אזרחות רומנית ודרכון רומני-אירופאי


אזרחות רומנית ודרכון רומני-אירופאי

וילי שלו - קשר ושרות לקוחות/ חו"ל- טלפון:
3-3740112 972+

בימים שני עד שישי בשעות: 10:00 - 18:00


מרצ'ל שנידרמן - חשב העמותה- טלפון/פקס:
3-9341955 972+

בימים ראשון עד שישי בשעות: 14:00 - 18:00


מייל: amuta1999@gmail.com


פקס: 077-5558457

עמותת "אזרחים ושורשים" לקחה על עצמה משימה לסייע לישראלים ממוצא רומני, ולכל צאצאיהם, לקבל או לאשרר את אזרחותם הרומנית ללא בחינה בשפה הרומנית


לאנשי הקשר עם הלקוחות נסיון רב בפעילות הקשורה לאזרחות הרומנית, במיוחד בתיקים אשר דורשים טפול מאד אינטנסיבי של המומחים והיועצים המקצועיים שלנו העובדים ישירות ברומניה.


אילו יתרונות מציעה לך עמותת "אזרחים ושורשים" ?

  1. כל הפעולות שמתבצעות ברומניה הם בשיתוף ופקוח העמותה.
  2. העמותה דואגת כי שכר הטרחה בגין הטפול בתיק יהיה מינימאלי.
  3. העמותה דואגת לחסכון בעלויות והוצאות הכרוכות בבדיקת הזכאות, תרגומים ואשורים נוטריוניים.
  4. שיטת העבודה של טפול בכל המסמכים והפרוצדורות ישירות ברשויות ברומניה מזרזת עבורך את התהליך במספר חודשים .
  5. הטפול בקבלת אזרחות ודרכון רומני כרוך בשחזור מסמכים מארכיונים ופניה לרשויות מנהלתיות ולעיתים לבתי משפט, ולכן הכרחית מעורבות של יועצים מקומיים הבקיאים בשפה ובהתנהלות עם הגורמים הרשמיים.
  6. חסכון באגרות קונסולריות בעת הגשת התיק לשגרירות או ישירות למשרד המשפטים הרומני. החסכון נובע מאופן העבודה של העמותה באמצעות עורכי דין ונוטריונים ישירות ברומניה.