תוקפם של דרכונים אלקטרוניים יוארך ל-10 שניםעבור אזרחים רומניים מעל גיל 18

עבור אזרחים רומניים מעל גיל 18, הדרכונים האלקטרוניים יהיו תקפים לעשר שנים ולא לחמש שנים, כפי שהיהעד כה, בהתאם להוראה נורמטיבית שפורסמה לאחרונה בעיתון הרשמי שתכנס לתוקף החל מחודש זה…
Read More
תפריט